Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Prezbiterium bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy
15 sierpnia 2007, 15:03     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie

WWW »Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »